Quang cao giua trang
Giáo phận Qui Nhơn

Nhà thờ Giáo xứ Châu Ổ

 

1

Nhà thờ Giáo xứ Châu Ổ
Giáo hạt Quảng Ngãi

 

 

Địa chỉ : Bình Sơn, Quảng Ngãi

Chánh xứ : Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Châu
Phó xứ     : Linh mục GB. Nguyễn Thế Thiệp
Phó xứ     : Linh mục Giuse Phạm Minh Hảo

 

Tel

(055) 851-554

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

Lễ Chúa Cứu Thế (Chúa nhật 15 thường niên0

Số giáo dân

3249  (934 gia đình)

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :

 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - Hình ảnh Giáo xứ 
                Hiện tình Giáo xứ Châu Ổ năm 2012 1

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

1

Lược sử Giáo xứ Châu Ổ

< chưa có >

Chi tiết bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com

1

..................................................

Hiện tình Giáo xứ Châu Ổ năm 2012

1

 

Nguồn : Website GP Quy Nhơn  -  Click hình để xem hình rõ hơn

 


 

 

1

Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Châu Ổ

< chưa có >

1

Hình ảnh bổ sung xin gởi về

 

Tìm kiếm chọn lọc