Quang cao giua trang
Giáo phận Qui Nhơn

Giáo xứ Kỳ Tân

 

 

1

Nhà thờ Giáo xứ Kỳ Tân
Giáo hạt Quảng Ngãi

 

 

Địa chỉ : xã Ðức Lợi, Mộ Ðức, Quảng Ngãi

Chánh xứ : Linh mục Grêgôriô Lê Văn Hiếu

 

Tel

 

E-mail

 

Năm thành lập

 

Bổn Mạng

Đức MẹVô Nhiễm Nguyên Tội   (8/12)

Số giáo dân

625  (139 gia đình)

 

Giờ lễ

Chúa nhật     :

 

Ngày thường :

Các nhà thờ lân cận :  

Tư liệu :  Lược sử Giáo xứ - Hình ảnh Giáo xứ 
                Hiện tình Giáo xứ Kỳ Tân năm 2012 1

-  Tin tức sinh hoạt

 

 

 

1

Lược sử Giáo xứ Kỳ Tân

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ :

Giáo xứ Kỳ Tân ngày nay bao gồm phần đất xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Hiệp của huyện Tư Nghĩa và xã Đức Nhuận, xã Đức Lợi của huyện Mộ Đức. Nhà thờ Phú Mỹ thuộc thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ.

 

II. ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ :

Kỳ Tân thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, nguyên là giáo họ của giáo xứ Bàu Gốc, được thành lập năm 1908. cha Tôma Thiềng, cha phó Bàu Gốc, được ủy nhiệm chăm sóc các tân tòng tại Kỳ Tân từ năm 1912 đến năm 1914. Cha Thiềng thường xuyên đến thăm các tân tòng và lập một nhà thờ tại cửa biển Kỳ Tân. Hằng ngày giáo dân tập trung đến nhà thờ đọc kinh. Hằng tuần, cha Thiềng đến cử hành thánh lễ Chúa nhật tại đây. Sau khi cha Thiềng lâm bệnh, cha về Đại An nghỉ dưỡng, Kỳ Tân được trao cho cha sở Châu Me chăm sóc mục vụ. Đến năm 1933, giáo xứ Châu Me có các cha phó được bổ nhiệm biệt lập tại Kỳ Tân :

- Cha Phêrô Trịnh Hoài Ân ( 08/1933 - 04/1939 ). Cha Ân được sự hỗ trợ đặc biệt của cha sở Châu Me [1], ngoài việc đẩy mạnh truyền giáo, cha Ân còn làm lại nhà thờ Kỳ Tân với vật liệu rắn chắc thay cho nhà thờ cha Thiềng làm bằng mái tranh vách đất đã xiêu vẹo.

- Cha Simon Huỳnh Sánh ( 05/1939 - 04/1941 )
- Cha Giuse Nguyễn Công Nghị ( 08/1941 - 08/1943 )
- Cha Louis Huỳnh Chiếu ( 08/1943 - 01/1944)
- Cha Tôma Trần Ngọc Hườn ( 04/1944 - 01/1948 )
- Cha Giuse Tô Đình Tiên ( 04/1948- 07/1951 )

 

CÁC CHA SỞ (Từ khi được thành lập giáo xứ )

 

- Cha Gioakim Huỳnh Văn Hoá ( 10/1951 – 08/1957 )

Theo tiểu sử các linh mục được lưu trữ tại Toà Giám Mục, cha Hóa đã ghi trong mục chức vụ : Cha sở Kỳ Tân. Như vậy từ thời điểm cha Hóa làm việc tại Kỳ Tân, Kỳ Tân đã được tách khỏi giáo xứ Châu Me để lập thành giáo xứ mới, gồm các giáo họ :

1. Kỳ Tân : thuộc xã Đức Hải ( nay là xã Đức Lợi ), huyện Mộ Đức.
2. Bồ Đề : Được thành lập năm 1908, thuộc xã Đức Quang ( nay là xã Đức Nhuận), huyện Mộ Đức.
3. Giao Hoà : Được thành lập năm 1936, thuộc xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức.
4. Đông Mỹ : Được thành lập năm 1934, thuộc xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa.
5. Hải Châu : Được thành lập trước năm 1900, thuộc xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa.

 

- Cha Phêrô Nguyễn Đức Mân ( 1957 – 1960 )
- Cha Giuse Võ Hoàng Thuần ( 1961 – 1965 )

 

Thời điểm năm 1957 –1963, nhiều người gia nhập đạo, nhiều giáo họ được thành lập :

· Giáo họ An Mô thuộc xã Đức Lợi , huyện Mộ Đức. Ngày 23-05-1957, có 144 người lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
· Giáo họ Năng An thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức. Ngày 03-08-1958, có 150 người lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
· Giáo họ Văn Hội thuộc xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức. Ngày 20-11-1958, có 73 người lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
· Giáo họ An Tỉnh thuộc xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức. Ngày 12-09-1959, có 99 người lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
· Giáo họ Trung Giang thuộc xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức. Ngày 08-01-1960, có 63 người lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
· Giáo họ Dương Quan thuộc xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức. Ngày 01-03-1960, có 70 người lãnh nhận Bí tích Rửa tội.
· Giáo họ Năng Đông thuộc xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa ( sổ Rửa tội bị thất lạc ).
· Giáo họ Thế Khương thuộc xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa. Giáo họ nầy đã được thành lập từ năm 1936. Năm 1940, Thế Khương đã có 39 giáo dân.
· Giáo họ Sông Vệ thuộc xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa.

 

Theo thống kê hằng năm của lịch giáo phận, giáo xứ Kỳ Tân có những bước chuyển biến :

MỤC NĂM
1960 1961 1963 1965 1966
Giáo dân 951 1.255 1.51 1.73 1.618
Giáo họ 9 12 15 16 17
Dự tòng 3 2.1 1.13    

 

 

 

 

 

- Cha Sở Châu Me kiêm nhiệm :

Trong chiến tranh, giáo xứ Kỳ Tân không tránh được những mất mát như các giáo xứ trong vùng. Từ khoảng cuối năm 1965, cha sở và một số nhỏ giáo dân đã bắt đầu di cư. Cuối năm 1966, phần lớn giáo dân Kỳ Tân di cư cùng với giáo dân Phú Vang do cha Giuse Võ Ngọc Nhã, cha sở Phú Vang, hướng dẫn vào định cư, lập xứ tại Hoà Nghĩa và Nghĩa Phú, Cam Ranh, Khánh Hoà. Số ít giáo dân còn lại tập trung sinh hoạt tại hai nhà thờ Phú Mỹ và Bàu Giang do cha sở Châu Me phụ trách.

- Cha sở Quảng Ngãi kiêm nhiệm :

Sau ngày 30-04-1975, hoà bình vãn hồi, hầu hết những người di cư đã ổn định cuộc sống nên không trở về quê quán. Số giáo dân Kỳ Tân được cha sở Quảng Ngãi chăm sóc mục vụ. Trong chiến tranh, nhà thờ Kỳ Tân đã bị sụp đổ, giáo dân tại Kỳ Tân cũng không còn nhiều, cho đến hôm nay mọi sinh hoạt phụng vụ được tập trung về nhà thờ Phú Mỹ, thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa. Hằng tuần chỉ có thánh lễ ngày Chúa Nhật.

Ngày 13 tháng 3 năm 2003, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục giáo phận Qui Nhơn, bổ nhiệm cha Grêgôriô Lê Văn Hiếu làm phó xứ tự quản giáo xứ Quảng Ngãi, đặc trách giáo xứ Kỳ Tân. Thực tế, từ ngày di cư cho đến thời điểm nầy, giáo xứ Kỳ Tân không còn cơ sở vật chất. Từ năm 1972, Kỳ Tân không có tên trong danh sách các giáo xứ của giáo phận và được kể như một giáo họ có khi thuộc giáo xứ Châu Me, có khi thuộc giáo xứ Quảng Ngãi.

Sau khi được bổ nhiệm, cha Hiếu đã cho chỉnh trang lại khu vườn nhà thờ Phú Mỹ, xây tường rào bảo vệ qui mô, khang trang. Việc chăm sóc mục vụ được củng cố và sinh hoạt thường xuyên hơn.

- Cha Grêgôriô Lê Văn Hiếu :

Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn ký văn thư tái thành lập giáo xứ Kỳ Tân và bổ nhiệm cha Grêgôriô Lê Văn Hiếu làm cha sở Kỳ Tân. Trung tâm sinh hoạt của giáo xứ được đặt tại nhà thờ Phú Mỹ, thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

 

III. HIỆN TÌNH GIÁO XỨ (cuối năm 2012) :

1

Nguồn : Website GP Quy Nhơn  -  Click hình để xem hình rõ hơn

IV. LINH MỤC, TU SĨ XUẤT THÂN TỪ GIÁO XỨ

 

 

1. Giáo họ Hải Châu : - Linh mục Phêrô Đặng Son
2. Giáo họ Đông Mỹ : - Linh mục Huỳnh Tấn Viết
3. Giáo họ Kỳ Tân: - Nữ tu Amélie ( Dòng MTG Qui Nhơn) - Nữ tu Perpétua ( Dòng MTG Qui Nhơn)

 

 

V. HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI :

Cho đến nay đã sít soát 100 năm thành lập giáo họ Kỳ Tân và đúng 55 năm giáo xứ Kỳ Tân được thành lập. Kể ra một chặng đường lịch sử đã khá dài, thời gian cứ mãi trôi đi nhưng tình thương của Chúa vẫn cao dày và tồn tại. Cho dù giáo xứ đã từng bước đi trong ‘thung lũng tối’, mất mát quá nhiều, nhưng vẫn xác tín rằng : “ Dù bước đi trong thung lũng tối, tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi” ( Tv 22,4). Trong tin tưởng và hy vọng, đoàn tín hữu Kỳ Tân tiếp tục viết trang sử đức tin của mình bằng những nổ lực sống đạo, chuyên chăm nguyện cầu cho nhiều người được nhận biết và yêu mến Chúa.

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Lúc bấy giờ, Cha Phêrô Lê Châu làm Cha sở Châu Me. Cha Châu là Cha bảo trợ của Cha Phêrô Trịnh Hoài Ân. Khi còn nhỏ, Cha Châu có tên là Phêrô Lê Chỉ, nguyên quán Bàu Giêng, Gia Hựu, con của ông Lê Tây Sơn và bà Phó Đề. Trước khi bị Văn Thân thiêu sống tại nhà thờ Bàu Giêng, bà Phó Đề lén gởi cậu Phêrô Lê Chỉ, con trai 06 tháng tuổi của mình cho một người lương thân cận . Sau Văn Thân, cậu Phêrô Lê Chỉ được ông Trịnh Xuyến ở Gia Hựu nhận làm con nuôi. Cậu Phêrô Lê Chỉ đi tu làm linh mục, đổi tên là Phêrô Lê Châu.

Trong khi Ông trịnh Xuyến ( Trùm Quyên) đi Huế với Cha François Geffroy (Cha sở Gia Hựu 1879 – 1918), Văn Thân tàn sát giáo hữu ở Gia Hựu. Khi trở về, vợ và hai con gái của ông trùm Quiên đã bị sát hại. Ông trùm Quiên tục huyền, sinh được 05 người con : 1. Bà Trịnh Thị Báu ( bà nội linh mục Gioan Võ Đình Đệ); 2. Bà Trịnh Thị Màu ; 3. Bà Trịnh Thị Nhiệm ( mẹ của linh mục Phaolô Trương Đắc Cần và là bà ngoại của linh mục Phaolô Lê Văn Nhơn và linh mục Phaolô Lương Minh Chánh); 4. Linh mục Matthêu Trịnh Hoà Đại; 5. Linh mục Phêrô Trịnh Hoài Ân. Như vậy, Cha Châu vừa là Cha bảo trợ vừa là người anh nghĩa dưỡng của Cha Ân và Cha Đại.

Nguồn : www.quangngaicatholic.net

 


 

 

1

Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Kỳ Tân

< chưa có >

Hình ảnh bổ sung xin gởi về
giaoxugiaohovietnam@Yahoo.com

1

 

1

 

Tìm kiếm chọn lọc