Quang cao giua trang
THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

Hội Thánh là gia đình của anh Quyên và một số gia đình khác bồng bế nhau bỏ quê hương bổn kiểng tận miền Bắc Nam Định, Thái Bình…lên cắm dùi sinh sống nơi đèo heo hút gió miền sơn cước Ba Tơ, vẫn sớm tối kinh nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, gáo dục con cái làm người và làm con Chúa đàng hoàng, và thao thức miệt mài xây cho được một ngôi nhà cho Chúa ngự.

Xem tiếp...

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI TẠI NHÀ THỜ QUẢNG NGÃI - 02/11/2013

Đăng lúc: Thứ hai - 04/11/2013 02:44 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
DIỄN VĂN CHÀO MỪNG ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI
TẠI NHÀ THỜ QUẢNG NGÃI - 02/11/2013
THE WELCOMING SPEECH TO THE ARCHBISHOP LEOPOLDO GIRELLI
AT QUẢNG NGÃI CHURCH – 02/11/2013
_______________________________________  
 
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam,
Trọng Kính Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo Phận Qui Nhơn,

kính thưa quí cha, quí tu sĩ cùng toàn thể ông bà anh chị em.
 
Your Excellency, The Archbishop Leopoldo Girelli, The Pontifical Representative in Vietnam,
Your Grace, Bishop Matthew Nguyễn Văn Khôi, The  Bishop of Qui Nhơn Diocese,  

Dear  priests, religious and all parishioners,
 
Kính thưa Đức Tổng Giám Mục,
Your Excellency,
 
Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm 2013, ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn, là ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm giáo phận Qui Nhơn lần thứ hai của Đức Tổng Giám Mục, nhưng lại là ngày viếng thăm chính thức đầu tiên của Đức Tổng Giám Mục dành cho giáo hạt và giáo xứ Quảng Ngãi chúng con.
Today, the 2nd Nov 2013, the feast day of Commemoration of all the Faithful Departed, is the second day of your second visit to Qui Nhơn Diocese, but it is the first and official visit to our deanery and Quang Ngai parish.
 
Trước  tiên,  xin cho phép chúng con dâng lời cám ơn Đức cha Matthêô giáo phận Qui Nhơn đã ưu ái dành cho Giáo xứ Quảng Ngãi chúng con vinh dự  được chọn là nơi Tổ chức cuộc gặp gỡ đầu tiên long trọng giữa Đức TGM Leopoldo Girelli, vị Đại diện Đức thánh Cha không thường trú tại VN với tất cả giáo dân của các giáo xứ trong toàn giáo hạt Quảng Ngãi.
First of all, we would  like  to express our gratitude to our  Bishop Matthew  of the Qui Nhơn diocese for this significant opportunity.  This is the first and largest meeting of the Archbishop with all parishioners of the Quang Ngai deanery.
 
Kính thưa Đức Tổng Giám Mục,
Với cuộc viếng thăm và sự hiện diện của Đức Tổng hôm nay cùng với Đức Giám Mục giáo phận làm chúng con nhớ lại lời của Thánh Giám Mục Ignatiô Antiôkia : “Ở đâu có Giám Mục ở đó có cộng đoàn, và ở đâu có Chúa Giêsu-Kitô ở đó có Hội Thánh Công Giáo” ([1])
Your Excellency,
Your visit and presense together with our Bishop recall us to the words of Saint Ignatius of Antioch : “Wherever the bishop appears, there let the people be ; as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church.”
Chúng con cũng cảm nhận cách sâu sắc rằng : Sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục “ở đây lúc nầy”, tại vùng đất Quảng Ngãi xa xôi hẻo lánh nầy, đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đức Thánh Cha Phanxicô đối với “đoàn chiên bé nhỏ” để “cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10) ; đồng thời biểu tỏ mối tương quan mật thiết giữa Giáo Hội Hoàn Vũ và Giáo Hội Địa Phương mà việc cử hành Bí Tích Thánh Thể trong ngày Lễ Các Đẳng hôm nay là một dấu chỉ sống động.
We feel deeply that your presense “hic et nunc”, at this distant area, Quang Ngai, expresses the close pastoral attention of Pope Francis to this little fold of sheep so that they “ may have life, and have it more abundantly” (Jn 10,10). At the same time it expresses the deep relationship between the Universal Church and the Local Church that the celebration of the Eucharistic sacrament on All Souls Day represents.
 
Trong Giáo phận Qui Nhơn, Quảng Ngãi chính là vùng đất của Miền Trung Việt Nam có được cơ hội đón nhận Tin Mừng khá sớm, ngay từ thế kỷ 17. Lịch sử truyền giáo tại Việt nam đã ghi lại : vào tháng 3 năm 1641, Cha Đắc Lộ đã ghé thăm cộng đoàn Bầu Gốc và đã rửa tội tại đây 300 dự tòng ; và chính tại An Chỉ Quảng Ngãi là nơi đầu tiên của Đàng Trong, Đức Cha Lambert de la Motte sáng lập Hội Dòng Mến Thánh Giá (1671) ([2]).
In Qui Nhơn diocese, Quang Ngai, the area of central Viet Nam, received The Holy Gospel very early in the beginning of 17th century. The history of evangelization in Vietnam noted that in March 1641, Fr. Alexandre de Rhodes arrived at Bau Goc and baptized 300 catechumens. Later, at An Chi Quang Ngai, Mgr. Lambert de la Motte (1624-1679) founded the female congregation of The Lovers of the Holy Cross at first in Cochinchina (1671).
 
Tuy nhiên, Quảng Ngãi cũng là một trong những nơi phải gánh chịu những cuộc bách hại, dữ dằn vào thế kỷ 18, 19. Vẫn còn đó những mộ tử đạo tập thể, những lăng tôn kính các anh hùng tử đạo vô danh tại Bầu Gốc, An Hội, Châu Me, Phú Hòa, Thiên Lộc...Chúng con luôn hãnh diện và tự hào về lòng kiên vững đức tin của các thế hệ cha ông.
However, Quang Ngai is one of the many places in the diocese of Qui Nhon, where christians suffered cruel persecutions. Today, there are many tombs and memorials for anonymous martyrs in Bau Goc, An Hoi, Chau Me, Phu Hoa, Thien Loc… We are very proud of the faithful patience of our ancestors.

          Trên địa bàn mục vụ giáo phận Qui Nhơn, giáo hạt Quảng Ngãi, là vùng đất gánh chịu hậu quả tàn khốc của cuộc nội chiến Bắc Nam, đặc biệt từ khoảng năm 1965-1975. Kể từ năm 1975, khoảng 80% dân Công Giáo Quảng Ngãi di cư vào các tỉnh phía Nam ; trong số đó có một số vượt biên ra ngoại quốc. Nhiều giáo xứ bị tiêu hủy ; nhiều nhà thờ bị bị tàn phá bình địa. Đó là các giáo xứ : Bình Đông,Châu Me, Thu Xà, Cù Và, Trung Tín, Tân Lộc, Kỳ Tân, Phú Vang, Trà Câu.
Within the pastoral ground of the diocese of Qui Nhơn, the Quang Ngai deanery is a region that suffered the cruel consequences in the North-South civil war, specially in the period 1965-1975. About 80% parishioners from Quang Ngai moved to the southern provinces or settled in foreign countries. Many parishes have been erased ; many churches have been destroyed such as Binh Dong, Chau Me, Thu Xa, Cu va, Trung Tin, Tan Loc, Ky Tan, Phu Vang, Tra Cau.
 
Hiện tại, giáo hạt Quảng Ngãi chúng con có 9.500 tín hữu thuộc 7 cộng đoàn giáo xứ đang hiện diện giữa một đoàn dân cư khoảng 1.300.000 người. Chúng con có 16 anh em linh mục (7 linh mục giáo phận và 9 linh mục Dòng Chúa Cứu Thế), với 2 cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn, với khoảng 120 giáo lý viên và 150 chức việc. Chúng con ý thức đang đối diện với những thách đố lớn lao của công cuộc Tân Phúc âm hóa trên quê hương chúng con, một vùng đất có quá nhiều người vô thần và thuộc các tôn giáo khác, Trong khi đó, có hàng chục cộng đoàn anh chị em chúng con đang tập trung sống đạo ở những vùng sâu vùng xa, nơi mà nhà thờ của họ đã bị tàn phá mà cho đến hôm nay vẫn chưa được tái dựng.
At the present, in the deanery of Quang Ngai there are 9,500 parishioners in 7 parishes among the total population of 1.300.000 citizens. We have 16 priests (7 diocesan priests  and 9 redemptorist priests), 2 communities of congegation of The Lovers of the Holy Cross, 120 catechists, 150 members of the parish council. We are aware that we will be faced with great challenges of New Evangelization in our country, an area with many atheists and believers of other religions. At the same time, we have many catholic communities gathering in deserted area where their churches have been destroyed and not yet been re-established.
 
Trọng kính Đức Tổng Giám Mục,
Trong bối cảnh của một Năm Đức Tin sắp sửa kết thúc và trên cuộc hành trình tiến về biến cố Kỷ niệm 400 năm giáo phận Qui Nhơn đón nhận Tin Mừng, chúng con xác tín rằng cuộc viếng thăm của Đức Tổng hôm nay sẽ mang lại cho chúng con sự trợ lực cần thiết và niềm an ủi lớn lao để chúng con tuyên xưng đức Tin trong sự toàn vẹn và với một niềm xác tín được đổi mới, trong niềm tín thác và hy vọng” ([3]) và để chúng con dấn thân nhiệt tình hơn cho công cuộc truyền giáo. Bởi vì “Mở rộng truyền giáo là một dấu chỉ rõ ràng sự trưởng thành của một cộng đoàn Hội Thánh” ([4]).
Your Excellency,
With the Year of Faith coming to an end, in the 400th anniversary of the diocese of Qui Nhon receiving Gospel, we do believe that your visit today is a  necessary support and a great consolation for us to profess the faith in fullness and with renewed conviction, with confidence and hope” and to engage fervently in our mission. Because “Missionary outreach is a clear sign of the maturity of an ecclesial community"
Chúng con xin dâng lên Đức Tổng lời tri ân và cảm mến về sự hiện diện thân yêu  và sự quan tâm đầy tình phụ tử này. Qua Đức Tổng, chúng con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn, yêu mến và trung thành của chúng con đối với Đức Thánh Cha Phanxicô.
We would like to express our appreciation and love for your loving presence and fatherly attention. Through you, we also wish to express our gratitude, our love and our loyality to the Holy Father Francis.
Nhờ lời cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tử đạo của Giáo Phận Qui Nhơn và các anh hùng tử đạo vô danh tại Quảng Ngãi, nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho Đức Tổng.
Through the intercession of the Blessed Virgin Mary , the Martyred Saints of the Qui Nhơn diocese and the anonymous martyrs in Quang Ngai, may God grant you every blessing.
Jos. Trương Đình Hiền
 
 
 
 

[1] Thánh Ignatio Antiôkia, Thư gởi tín hữu Smyrna VIII, 2
[2] The Lovers of the Holy Cross (French: Amantes de la Croix de Jésus-Christ, Vietnamese: Dòng Mến Thánh Giá)
[3] ĐGH Bênêđictô XVI, Tự Săc Porta Fidei số 9
[4] ĐGH Phanxicô, Sứ điệp Truyền Giáo 2013, số 1

Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc