Quang cao giua trang
THÁNG HAI 2018
 
Ý chung: Xin cho những người đang nắm giữ nguồn lực vật chất về chính trị hay về tinh thần được thoát khỏi mọi áp lực phải tham những.

Ý truyền giáo: Với tấm lòng tưởng nhớ công ơn các tiền nhân, xin cho mọi thành phần dân Chúa giáo phận Qui Nhơn, nhất là tu sĩ nam nữ, biết ý thức và sống đúng căn tính của mình.
 
 
 

 
 

GIỚI THIỆU

Giáo xứ Châu Me

Giáo phận Qui Nhơn Giáo xứ Châu Me    Nhà thờ Giáo xứ Châu Me (Đức Mẹ Kỳ Thọ) Giáo hạt Quảng Ngãi     Địa chỉ : thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Ðức, Quảng Ngãi ( Bản đồ ) Chánh xứ : Linh mục Phêrô Hà Đức Ngọc   Tel   E-mail   Năm...

NỐI KẾT

Tìm kiếm chọn lọc