Quang cao giua trang
THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

Hội Thánh là gia đình của anh Quyên và một số gia đình khác bồng bế nhau bỏ quê hương bổn kiểng tận miền Bắc Nam Định, Thái Bình…lên cắm dùi sinh sống nơi đèo heo hút gió miền sơn cước Ba Tơ, vẫn sớm tối kinh nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, gáo dục con cái làm người và làm con Chúa đàng hoàng, và thao thức miệt mài xây cho được một ngôi nhà cho Chúa ngự.

Xem tiếp...

TỔNG QUAN MỤC VỤ GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI (Song ngữ Việt-Anh)

Đăng lúc: Thứ tư - 30/10/2013 10:47 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
TỔNG QUAN MỤC VỤ GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI
PASTORAL PANORAMA  OF THE QUANG NGAI DEANERY
__________________________________________ 
www.quangngaicatholic.net
 
Quảng Ngãi chính là vùng đất của Miền Trung Việt Nam có được cơ hội đón nhận Tin Mừng khá sớm, ngay từ thế kỷ 17.
Quang Ngai, an area of central Viet Nam, received Gospel very early in the beginning of 17th century.

Vào tháng 3 năm 1641, Cha Đắc Lộ đã ghé thăm cộng đoàn Bầu Gốc và rửa tội tại đây 300 dự tòng.
In March 1641, Fr. Alexandre de Rhodes arrived at Bau Goc and baptized 300 catechumens.
 
Tại An Chỉ Quảng Ngãi, Đức Cha Lambert de la Motte sáng lập Hội Dòng Mến Thánh Giá đầu tiên tại Đàng Trong. (1671)
At An Chi Quang Ngai, Mgr. Lambert de la Motte (1624-1679) founded the female congregation of The Lovers of the Holy Cross at first in Cochichina (1671).
Trước năm 1975, giáo hạt Quảng Ngãi có tất cả 13 giáo xứ với khoảng 40.000 giáo dân. Đó là các giáo xứ  và giáo họ biệt lập : Châu Ỗ, Bình Đông,Châu Me, Thu Xà, Cù Và, Trung Tín, Tân Lộc, Kỳ Tân, Phú Vang, Trà Câu, Phú Hòa, Quảng Ngãi, Lý Sơn, Bầu Gốc
 
Before 1975, in the Quang Ngai deanery there are 13 parishes with about 40.000 parishioners. These parishes are : Chau O, Binh Dong, Chau Me, Thu Xa, Cu Va, Trung Tin, Tan loc, Ky Tan, Phu Vang, Tra Cau, Phu Hoa, Quang Ngai, Ly Son, Bau Goc.

Giáo hạt Quảng Ngãi, là vùng đất gánh chịu hậu quả tàn khốc của cuộc nội chiến Bắc Nam, đặc biệt từ khoảng năm 1965-1975. Kể từ năm 1975, khoảng 80% dân Công Giáo Quảng Ngãi di cư vào các tỉnh phía Nam ; trong số đó có một số vượt biên ra ngoại quốc. Nhiều giáo xứ bị tiêu hủy. Đó là các giáo xứ : Bình Đông,Châu Me, Thu Xà, Cù Và, Trung Tín, Tân Lộc, Kỳ Tân, Phú Vang, Trà Câu.
The Quang Ngai deanery is a region that suffered the cruel consequences in the North-South civil war, specialy in the period 1965-1975. About 80% parishioners from Quang Ngai moved to the southern provinces or settled in foreign countries. Many parishes have been erased ; many churches have been destroyed such as Binh Dong, Chau Me, Thu Xa, Cu va, Trung Tin, Tan Loc, Ky Tan, Phu Vang, Tra Cau.
 
CÁC GIÁO XỨ, GIÁO HỌ HIỆN NAY TẠI QUẢNG NGÃI
 
1. Giáo Xứ Bầu Gốc :
Được thành lập khoảng năm 1641.
Nhà thờ giáo xứ hiện nay có tên “Vĩnh Phú”, tại thị trấn Đồng Cát, huyện Mộ Đức. Giáo xứ hiện có khoảng 800 giáo dân do cha sở Gregorio Văn Ngọc Anh làm chánh xứ cùng với linh mục phó xứ là Luy Huỳnh Anh Trung.
1. Bau Goc parish
   Was established around 1641 and the name of
parish's church is ‘Vinh Phu’ , which is located in Dong Cat town, Mo Duc district. At present, there are approximately 800 parishioners. All responsibilities and religious affairs of the parish are undertaken by pastor Gr. Van Ngoc Anh and assistant pastor Louis Huynh Anh Trung.
 
2. Giáo xứ Châu Me :
Được thành lập khoảng năm 1671. Bị tàn phá trong thời chiến tranh từ năm 1965-1975. Được tái lập vào năm 2003. Nhà thờ giáo xứ hiện nay mang tước hiệu : Đức Mẹ Kỳ Thọ, tọa lạc tại thôn Kỳ Thọ Bắc, xã hành Đức, huyện Nghĩa Hành, với số giáo dân khoảng 1.600 người, do cha Phêrô Hà Đức Ngọc quản xứ.
2. Chau Me parish
Was established in 1671 and then was damaged by the war, in the period 1965-1975. It was re-established in 2003. T
he title of parish's church is ‘Ky Tho Lady’, and located in the north of Ky Tho hamlet, Hanh Duc commune, Nghia Hanh district, with the population of approximately 1,600 parishioners. All religious duties and affairs have been undertaken by Father Pet. Ha Duc Ngoc.
 
3. Giáo xứ Châu Ỗ :
Được thành lập từ năm 1963, do các cha Dòng Chúa Cứu Thế quản nhiệm. Hiện nay giáo xứ Châu ỗ có khoảng 2.000 giáo dân (Không tính giáo dân tại Bình Hải và Bình Thạnh).
Địa chỉ hiện nay : Trị trấn Châu Ỗ, huyện Bình Sơn do cha Phaolô Nguyễn Văn Châu quản xứ.
3. Chau O parish
   Was established in 1963 and it has been maintained by the Redemptorist Fathers. Nowadays there are approximately 2,000 parishioners. not including the parishioners in Binh Hai and Binh Thanh Communes.
Current address: Chau O town, Binh Son district
Father in-charge: Paul Nguyen Van Chau
 
4. Giáo xứ Kỳ Tân :
Được thành lập khoảng năm 1908. Bị tàn phá trong thời chiến tranh từ năm 1965-1975. Được tái lập vào năm 2009. Nhà thờ giáo xứ hiện nay mang tên : Nhà thờ Phú Mỹ, tọa lạc tại thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, với số giáo dân khoảng 650 người, do linh mục Grêgôriô Lê Văn Hiếu quản xứ.
4. Ky Tan parish
   Was founded in 1908 and was destroyed during the war in the period of 1965-1975. It was re-established in 2009 with a new name 
of parish's church. It is Phu My church and located in My Hoa hamlet, Nghia My commune, Tu Nghia district with a population of 650 parishioners. All duties and diocese’s affairs are undertaken by the pastor Gr. Le Van Hieu. 
 
5. Giáo xứ Lý Sơn :
Nguyên là một cứ điểm truyền giáo nằm trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn thuộc giáo xứ Châu Ỗ, do các cha Dòng Chúa Cứu Thế đảm trách. Năm 1961 trở thành một giáo họ và đến năm 1995 được chính thức nâng lên thành giáo xứ. Hiện nay, giáo xứ Lý Sơn có khoảng 450 giáo dân, nhà thờ chính (đang xây dựng) tọa lạc tại xã An Hải thuộc huyện đảo Lý Sơn, do linh mục Giuse Nguyễn Quốc Việt (DCCT) làm quản xứ.
 
5. Ly Son parish
Was an original location for carrying on evangelization. It is now located in the Ly Son island district, belongs to Chau O parish. All duties and religious affairs are conducted by the Redemptorist Fathers. In 1961 this location became a mission and it was upgraded to the local parish. Nowadays in Ly Son there are about 450 parishioners. The main church, which is being built, located in An Hai hamlet, Ly Son District, the responsibility of the priest Jos. Nguyen Quoc Viet (from Redemptorist Fathers).
 
6. Giáo xứ Phú Hòa :
Được thành lập khoảng năm 1873. Là một trong những giáo xứ kỳ cựu tại Quảng Ngãi tồn tại qua các biến cố thăng trầm của lịch sử. Hện nay giáo xứ Phú Hòa có khoảng 1.600 giáo dân, nhà thờ giáo xứ tọa lạc tại xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh, do cha Tađêô Lê Văn Ý làm Quản xứ.
6. Phu Hoa parish
   Founded in 1873, is the one of ancient parishes in Quang Ngai province, which has been existed through many ups and downs of historical events. At present, there are approximately 1,600 parishioners. This church is located in West Tinh An commune, Son Tinh district and is the responsibility of pastor Thad. Le Van Y.
 
7. Giáo xứ Quảng Ngãi :
Là giáo xứ trung tâm của giáo hạt Quảng Ngãi, được thành lập từ năm 1941 với nhà thờ đầu tiên (nhà thờ cũ) hiện đang tọa lạc tại 43 Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi. Năm 1960, một nhà mới được xây dựng hiện tọa lạc tại 109 đại lộ Hùng Vương. Giáo xứ Quảng Ngãi hiện có khoảng 1.200 giáo dân. Linh mục chánh xứ là Giuse Trương Đình Hiền và phó xứ là Giacôbê Bùi Tấn Mai.
7. Quang Ngai parish
   Is the principale and important parish of the Quang Ngai deanary, and was established in 1941 together with the first church (ancient church). It is now located at 43 Tran Hung Dao street, Quang Ngai city. In 1960, a new church was established and it is now located at 109 Hung Vuong boulevard. Now there are approximately 1,200 parishioners and all duties and deanery’s religious affairs are undertaken by the pastor Jos. Truong Dinh Hien and the assistant pastor James Bui Tan Mai.
 
8. Giáo họ biệt lập Bình Hải :
Là một giáo điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Châu Ỗ. Năm 1968 nhà thờ được xây dựng trên vị trí hiện nay : Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Năm 1996 chính thức trở thành giáo họ biệt lập do cha Giuse Phạm Minh Hảo phụ trách. Hiện nay, có khoảng 1.200 giáo dân do linh mục thay thế cha Hảo để phụ trách cộng đoàn là cha Gioakim Nguyễn Quang Minh thuộc DCCT.
   Is a place of evangelization in Chau O parish, built in the current location in 1968, in Binh Hai commune, Binh Son district. Since 1966 it has become an isolated parish and it was conducted by Father Jos. Pham Minh Hao. At present, there are about 1,200 parishioners here. Father Joachim Nguyen Quang Minh, who comes from the Redemptorist Fathers, is in-charge of the parish’s duties and religious matters.
 
9. Giáo họ Bình Thạnh :
Là một giáo điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Châu Ỗ, với khoảng 300 giáo dân. Nhà thờ giáo họ hiện tọa lạc tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn do linh mục (DCCT) G.B. Nguyễn Thế Thiệp phụ trách cùng với linh mục phụ tá là Phêrô lê Thanh Phục.
It is a place of evangelization in Chau O, with a population of 800 parishioners. The main church of the parish is now located in Binh Thanh commune, Binh Son. All duties and religious matters are undertaken by the priest G.B. Nguyen The Thiep and the assistant priest Pet. Le Thanh Phuc.
 
CÁC CỘNG ĐOÀN TU SĨ
PHỤC VỤ TẠI QUẢNG NGÃI
 
1. Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ỗ :
Chính thức hiện diện tại Châu Ỗ vào năm 1963, cũng là năm Châu Ỗ trở thành một giáo xứ do Dòng Chúa Cứu Thế đảm nhận. Hiện tại cộng doàn Dòng Chúa Cứu Thế tại Châu Ỗ có linh mục Bề Trên là Phaolô Nguyễn Văn Châu và các linh mục cọng tác là Phaolô Nguyễn Thọ, Micae Trương Văn Hành và Giuse Huỳnh Thanh Thiện.
1. Chau O Redemptorist community
   Was officially established in Chau O in 1963 and since then it has become a parish of the Redemptorist Fathers. At present, all duties and religious affairs of the community are undertaken by the superior priest Father P. Nguyen Van Chau with other supporting priests Paul Nguyen Tho, Mic. Truong Van Hanh and Jos. Huyen Thanh Thien.
 
2. Các cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá :
Trước năm 1965, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn có nhiều cộng đoàn phục vụ trên địa bàn giáo hạt như tại Cù Và, Phú Hòa, tp. Quảng Ngãi, Đức Phổ…Sau do chiến tranh ác liệt, các cộng đoàn lần lượt bị xóa tên. Sau năm 1975, cộng đoàn Cô Nhi Quảng Ngãi bị mất cơ sở cũ, phải chia thành hai cộng đoàn nhỏ : Cộng đoàn Mai Trinh ở tại nhà thờ cũ Quảng Ngãi (43 Trần Hưng Đạo) và một cộng đoàn sang định cư tại giáo xứ Phú Hòa. Hiện nay, cộng đoàn Mai Trinh gồm có 5 nữ tu và trông coi nhà trẻ mẫu giáo Mai Trinh. Trong khi cộng đoàn MTG Phú Hòa trông coi cô nhi viện Phú Hòa.
2. The female congregation of The Lovers of the Holy Cross
   Before1965, the Qui Nhon female congregation of The Lovers of the Holy Cross had many communities in the local deanery such as Cu Va, Phu Hoa, Duc Pho and Quang Ngai city. Because of cruel and violent wars, many communities, one after another were devastated and deleted from the list. After 1975, since the previous head office of the orphenage was destroyed and no longer existed. The Quang Ngai orphanage had to divide into two small ones. It is Mai Trinh community at the ‘ancient church’, located at 43 Tran Hung Dao street and the other is now situated in Phu Hoa parish. At present, in The Mai Trinh community there are five nuns, who run the Mai Trinh nursery school. The Phu Hoa community takes care for the Phu Hoa orphanage.
 
CÁC LĂNG MỘ TỬ ĐẠO TẠI QUẢNG NGÃI
 
Quảng Ngãi cũng là một trong những nơi phải gánh chịu những cuộc bách hại, dữ dằn vào thế kỷ 18, 19. Vẫn còn đó những mộ tử đạo tập thể, những lăng tôn kính các anh hùng tử đạo vô danh tại Bầu Gốc, An Hội, Châu Me, Phú Hòa, Thiên Lộc.
Quang Ngai is one of the many places in the diocese of Qui Nhon, where christians suffered cruel persecutions. Today, there are many tombs and memorials for anonymous martyrs in Bau Goc, An Hoi, Chau Me, Phu Hoa, Thien Loc
             
         
 VĂN PHÒNG MỤC VỤ GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI
          www.quangngaicatholic.net
 
 
Tác giả bài viết: TĐH
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc