Quang cao giua trang
THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

THÌ RA HỘI THÁNH CHÍNH LÀ ĐÂY ! (Chút cảm nhận về ngày lễ ban Phép Thêm Sức tại giáo họ Ba Tơ, Quảng Ngãi)

Hội Thánh là gia đình của anh Quyên và một số gia đình khác bồng bế nhau bỏ quê hương bổn kiểng tận miền Bắc Nam Định, Thái Bình…lên cắm dùi sinh sống nơi đèo heo hút gió miền sơn cước Ba Tơ, vẫn sớm tối kinh nguyện, giữ ngày Chúa Nhật, gáo dục con cái làm người và làm con Chúa đàng hoàng, và thao thức miệt mài xây cho được một ngôi nhà cho Chúa ngự.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH HỌP KHOÁNG ĐẠI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ QUẢNG NGÃI

Đăng lúc: Chủ nhật - 19/10/2014 22:45 - Người đăng bài viết: quangngaicatholic
Để chuẩn bị cho chương trình mục vụ của Năm Phụng Vụ 2014-2015, vào đúng ngày Khánh Nhật Truyền Giáo - Chúa Nhật 19.10.2014, giáo xứ Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp Khoáng Đại Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ. Sau đây là toàn bộ nội dung và tiến trình cuộc họp quan trong nầy :

CHƯƠNG TRÌNH HỌP KHOÁNG ĐẠI
HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ QUẢNG NGÃI
(Chúa Nhật Truyền Giáo 19/10/2014)
 
 1. Thành phần tham dự :
a/. Thành viên với tư cách cá nhân :
 • Cha Chánh xứ : chủ trì cuộc họp
 • Cha phó xứ, thầy giúp mục vụ, đại diện CĐ nữ tu MTG
 • Các thành viên cố vấn thuộc Ban CV Quảng Ngãi, Nghĩa Lâm, An Hội.
b/. Thành viên theo đơn vị, tổ chức :
 • Hội đồng Chức việc (Gồm tất cả các thành viên thuộc BTV/HĐCV và các thành viên Chức việc thuộc họ chính Quảng Ngãi (6 GK), giáo họ Nghĩa Lâm, giáo họ An Hội)
 • Ca đoàn tổng hợp (4 đại diện cho 4 ca đoàn)).
 • Hội Legio Mariae (2 đại diện 2 Praesidiae Quảng Ngãi và 1 của praesidium Nghĩa Lâm)
 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (2)
 • Ban giáo lý viên (4)
 • Ban Bảo vệ sự sống (2)
 • Ban trợ táng (2)
 • Ban Giới trẻ-sinh viên (2)
 1. Tiến trình và nội dung cuộc họp :
  • Kinh khai mạc (cha chánh xứ)
  • Giới thiệu các thành phần tham dự
  • Giới thiệu các nội dung chính (Cha chánh xứ)
a/. Điều chỉnh, bổ sung nhân sự và chức năng các tổ chức thành viên của HĐMV :
 • Ban Thường Trực Hội Đồng Chức việc giáo xứ.
 • Ban chức việc Họ chính Quảng Ngãi (các giáo khu và các Ban chuyên trách).
 • Ban chức việc giáo họ Nghĩa Lâm.
 • Ban Chức việc giáo họ An Hội.
b/. Các phúc trình mục vụ tổng quát năm Phụng vụ 2013-2014 (Theo mẫu riêng).
 • Phúc trình của Hội Đồng Chức Việc + Mục vụ các Hội đoàn (anh Nghĩa)
 • Phúc trình của giáo họ Nghĩa Lâm (Anh Thuận)
 • Phúc trình của giáo họ An Hội (Anh Danh)
 • Phúc trình của ban mục vụ huấn giáo (Anh Luân)
 • Phúc trình của ban Mục vụ Phụng Vụ (Anh Thành)
 • Phúc trình của liên ban Trật tự-Trợ táng + Bảo vệ sự sống) (Anh Hữu).
 • Phúc trình của Ban Tài Chánh giáo xứ. (Anh Xuân)
 
c/. Triển khai Phương án mục vụ năm Phụng Vụ 2014 - 2015 :
 • Định hướng tổng quát.
 • Các chương trình mục vụ trọng điểm.
 • Kế hoạch thực hiện.
d/. Dự kiến chương trình mục vụ đại lễ Giáng Sinh 2014 :
 • Qui cách và tiêu chí.
 • Kế hoạch thực hiện.
- Thời điểm khởi động.
- Phối trí nhân sự đặc trách.
- Kịch bản tổng quát.
NỘI DUNG 1 :
Điều chỉnh, bổ sung nhân sự và chức năng
các tổ chức thành viên của Hội Đồng Mục Vụ :
 • Ban Thường Vụ Hội Đồng Chức việc giáo xứ :
- Anh Stêphanô Lê Quang Khiêm thay anh Tôma Ngô Quang Thuận trong chức vụ Tổng thư ký HĐCV. Anh Thuận tạm nghỉ có lý do.
- Anh Anrê Nguyễn Đăng Nghĩa : CT/HĐCV kiêm Trưởng ban phối kết các hội đoàn.
- Anh Phaolô Trần Thiện Quảng : Phó CT 1/HĐCV- Đối ngoại, đặc trách quản lý nhà thờ cũ.
- Anh Giuse Đỗ Văn Đảo : Phó CT 2/HĐCV- Đối nội, Đặc trách PV tổng quát -  quản lý hệ thống điện nước….
- Anh Simon Hoàng Đức Luân : Phó CT 3/HĐCV – Đặc trách MV huấn giáo và Văn Hóa.
- Các chức năng khác không thay đổi.
 • Ban chức việc Họ chính Quảng Ngãi (các giáo khu và các Ban chuyên trách) :
- Anh Phaolô Lê Quang : Trưởng giáo khu 3 thay anh Tôma Lê Hữu (chuyên trách Trật Tự-Trợ táng).
- Anh Simon Cao Văn Tuấn : Tv/BCV/GK 5 : Đặc trách Nghĩa Trung, TT La Hà, Nghĩa Thương. Trưởng ban MV Hôn Nhân – Gia Đình.
- Anh Inhaxiô Nguyễn Văn Thành : Trưởng GK 4/ Đặc trách PV (nhà thờ mới)- Ca đoàn Tổng hợp.
- Anh Đaminh Đàm Đình Cư : Đặc trách mv Truyền thông, khánh tiết, quản lý sân vườn nt.
- Isave Nguyễn thị mỹ Lệ : Đặc trách mv thánh nhạc – Phó ban văn hóa.
- Các chức năng khác không thay đổi.
 • Ban chức việc giáo họ Nghĩa Lâm :
- Anh Gicôbê Nguyễn Long Hoàng thay Lôrensô Nguyễn Quân trong chức vụ Trưởng Ban Chức Việc.
- Anh Lôrensô Nguyễn Quân : Phó ban 1 đặc trách ngoại vụ.
- Anh Giacôbê Hồ Anh : Phó ban 2 : Đặc trách nội vụ.
- Anh Lôrensô Nguyễn thanh Tùng : Phó ban 3 : Đặc trách Phụng Vụ- Giáo lý.
- Các chức năng khác không thay đổi.
 • Ban Chức việc giáo họ An Hội :
- Tôma Phạm Cao Thượng : Quyền Trưởng Ban thay  Giuse Lê Văn Chính.
- Giuse Lê Văn Chính và Antôn Cao Văn Binh : Tạm nghỉ (có thời hạn).
- Giuse Lê Văn Liệu : Phó ban 1 : đặc trách Phụng vụ - Giáo lý.
- G.B. Lê Văn Giàu : Phó ban 2 : Đặc trách ngoại vụ.
- Các chức năng khác không thay đổi.
 
NỘI DUNG 2 :
Các phúc trình mục vụ tổng quát năm Phụng vụ 2013-2014
 
            A/. CÁC ĐƠN VỊ PHÚC TRÌNH :
 1. Phúc trình của Hội Đồng Chức Việc + Mục vụ các Hội đoàn (anh Nghĩa)
 2. Phúc trình của giáo họ Nghĩa Lâm (Anh Thuận)
 3. Phúc trình của giáo họ An Hội (Anh Danh)
 4. Phúc trình của ban mục vụ huấn giáo (Anh Luân)
 5. Phúc trình của ban Mục vụ Phụng Vụ (Anh Thành)
 6. Phúc trình của liên ban Trật tự-Trợ táng + Bảo vệ sự sống) (Anh Hữu).
 7. Phúc trình của Ban Tài Chánh giáo xứ. (Anh Xuân)
            B/. NỘI DUNG PHÚC TRÌNH :
 1. Giới thiệu đơn vị (Tổ chức
 2. Hiện tình sinh hoạt.
 3. Đề xuất ý kiến cho chương trình mục vụ 2014-2015.
NỘI DUNG 3 :
Phương án mục vụ năm Phụng Vụ 2014 – 2015
 
            “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẳng ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”. (Mt 5, 14-16)
 
I. ĐỊNH HƯỚNG TỔNG QUÁT : Theo định hướng mục vụ tổng quát của GH, hoàn vũ (Đời sống Thánh hiến), theo các hướng dẫn mục vụ cụ thể của HĐGMVN (Tân Phúc Âm hóa cộng đoàn giáo xứ) và chương trình mục vụ giáo phận Qui Nhơn năm 2015 (Chiếu tỏa niềm tin), năm Phụng Vụ 2014 - 2015 toàn thể giáo xứ Quảng Ngãi sẽ nỗ lực sống đức tin theo định hướng tổng quát :
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN GIỮA CUỘC ĐỜI
 • Mỗi người Kitô hữu nỗ lực chiếu tỏa niềm tin bằng cuộc sống tốt lành từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ chiều kích nhân bản đến các nhân đức của Tin mừng và luân lý Kitô giáo.
 • Cộng đoàn tu trì và cộng đoàn giáo xứ nỗ lực vận dụng các định hướng của Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Hội Việt nam và giáo phận Qui Nhơn vào trong thực tế sinh hoạt hằng ngày để biến cộng đoàn thành “đèn sáng chiếu tỏa niềm tin”.
II. CHỦ ĐỀ HƯỚNG DẪN : ANH EM LÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI (Mt 5,14)
 • Khẩu hiệu và câu tâm niệm chung cho toàn giáo xứ.
 • Chủ đề xuyên suốt cho mọi trọng điểm mục vụ trong năm 2014.
III. NHỮNG TRỌNG TÂM ĐỊNH HƯỚNG SỐNG ĐẠO CHO TOÀN GIÁO XỨ :
 
1. CHIẾU TỎA NIỀM TIN  VỚI SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO VÀ TRONG ĐỊNH HƯỚNG “RA ĐI"
 
“Giáo xứ là sự hiện diện của Hội Thánh tại một địa phương nhất định, một môi trường để nghe Lời Chúa, để tăng trưởng trong đời sống Kitô hữu, để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng và mừng lễ.[27] Trong mọi hoạt động của mình, giáo xứ cổ vũ và huấn luyện các thành viên của mình để trở thành những người loan báo Tin Mừng.” (EG 28)
 
“Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn phải nhận ra con đường mà Chúa chỉ cho, nhưng tất cả chúng ta phải vâng theo tiếng gọi của Ngài là ra đi từ vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng “ngoại vi” đang cần ánh sáng Tin Mừng.” (Số 20)
“Điều này có nghĩa là giáo xứ thực sự tiếp xúc với các gia đình và các cuộc đời của những con người, và không trở thành một cơ chế cách ly với con người hay một nhóm khép kín gồm một ít người được tuyển chọn.” (EG 28)
 
2. CHIẾU TỎA NIỀM TIN BẰNG ĐỜI SỐNG HIỆP NHẤT, BÁC ÁI, ĐỒNG HÀNH
 
“Ở đây và bây giờ, đặc biệt ở những nơi chúng ta là một “đoàn chiên nhỏ” (Lc 12:32), các môn đệ Chúa Kitô được kêu gọi sống như một cộng đoàn là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (xem Mt 5:13-16). Chúng ta được kêu gọi làm chứng cho một cách sống chung luôn luôn mới mẻ trong sự trung thành với Tin Mừng.[70] Chúng ta đừng để mình bị cướp mất đời sống chung!” (EG 92)
 
“Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng dấn mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động; công đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác. Như vậy, các người loan báo Tin Mừng mang lấy “mùi của đàn chiên” và đàn chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ. Một cộng đoàn loan báo Tin Mừng cũng nâng đỡ, đồng hành với dân chúng ở mỗi bước đi trên đường, bất kể con đường này có thể dài hay khó đi bao nhiêu.” (EG 24)
 
3. CHIẾU TỎA NIỀM TIN VỚI CHỨNG TỪ NIỀM VUI  VÀ KHÔNG NGỪNG HOÁN CẢI
 
“Và chớ gì thế giới của thời đại chúng ta, một thế giới đang kiếm tìm, khi thì trong lo âu, khi thì trong hi vọng, có thể nhận được tin mừng không phải từ những người rao giảng rầu rĩ, chán nản, mất kiên nhẫn hay lo âu, nhưng từ những thừa tác viên Tin Mừng đang sống một cuộc đời đầy nhiệt huyết, những người trước đó đã nhận được niềm vui của Đức Kitô”. (EG 10)
 
“Bây giờ là lúc để nói với Chúa Giêsu: “Chúa ơi, con đã để mình bị lừa; con đã trốn tránh tình yêu của Chúa bằng muôn ngàn cách, nhưng một lần nữa con lại đến đây, để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Xin cứu con một lần nữa, Lạy Chúa, xin đưa con vào lại vòng tay cứu độ của Chúa một lần nữa”. Vui biết chừng nào khi trở lại với Người sau mỗi lần chúng ta lạc lối! Xin cho tôi lặp lại điều này một lần nữa: Chúa không bao giờ thấy mệt khi tha thứ cho chúng ta; chỉ có chúng ta thấy mệt khi đi tìm lòng thương xót của Ngài.” (EG 3)
 
IV. NHỮNG ÁP DỤNG MỤC VỤ CỤ THỂ :
 
A/. Quyết tâm biến cộng đoàn giáo xứ thành nơi “chiếu tỏa niềm tin” bằng cách kiện toàn nhịp sống Phụng vụ.
 
1. Huấn luyện ý thức và việc tham dự phụng vụ từ trong gia đình  :
* Động viên các gia đình siêng năng tham dự Thánh lễ ngày thường.
* Gia đình là trường đạo tạo cơ bản về Phụng vụ : tập luyện thực hành các chức năng Phụng vụ : giúp lễ, đọc Lời Chúa, ca đoàn...
* Biến gia đình thành không gian thể hiện đức tin Công Giáo cách trong sáng, vui tươi, hạnh phúc : từ bàn thờ đến bữa cơm, từ các dịp lễ đặc biệt tới các cuộc gặp mặt bình thường….
* Tham gia và cử hành nghiêm túc các sinh hoạt phụng vụ tại gia : Bí tích Xức dầu bệnh nhân, Trao Của Ăn Đàng, làm phép nhà mới…
 
2. Kiện toàn nhịp sống Phụng vụ tại cộng đoàn :
 
- Phụng Vụ Thánh Lễ :
 1. Tác viên Lời Chúa : Trang trọng, nghiêm túc, chính xác.
 2. Các chức năng Phụng Vụ khác trong Thánh lễ :.
* Ca đoàn : Tinh thần Phụng vụ của ca viên, chú trọng tới việc hát cộng đồng và hát đúng Phụng Vụ.
* Kỷ thuật và dụng cụ truyền thông : Chuẩn bị đầy đủ  và ổn định các dụng cụ phục vụ cho cử hành Phụng vụ : ánh sáng, âm thanh, bảng, sách hát cộng đồng ; phải luôn trong tình trạng “sắp sẳn” khi đã bắt đầu cử hành.
 
- Các Thánh lễ và cử hành Phụng Vụ đặc biệt :
* Tổ chức trang trọng các thánh lễ có người ngoại tham dự : Hôn phối, An táng…các dịp đại lễ mang tính xã hội : Giáng Sinh, Phục Sinh…
* Tổ chức cử hành phụng vụ các Bí tích và Á bí tích khác :  cách trang trọng, đúng qui cách phụng vụ : Rửa tội Dự tòng và trẻ em, xức dầu bệnh nhân, nghi thức An Táng, làm phép nhà mới, nghi thức đính hôn, cưới,...
           
            B/. Quyết tâm biến cộng đoàn giáo xứ thành nơi “chiếu tỏa niềm tin” bằng cách thấm nhuần Lời Chúa và giáo lý Hội Thánh :
 
3. Mục vụ huấn giáo :
* Sinh hoạt giáo lý phải chiếm vị trí quan trọng trong sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn. Biến các giờ giáo lý là cơ hội để huấn luyện niềm tin, tinh thần và kỷ năng truyền giáo.
* Tập chú nhiều hơn vào việc hướng giờ giáo lý đến việc sống đạo trong nhịp sống thường ngày tại gia đình. Trách nhiệm của giáo lý viên trong giờ dạy giáo lý.
* Thường xuyên nhấn mạnh đến việc lắng nghe, cầu nguyện và áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống.
* Tiếp tục kiện toàn việc giảng dạy và sinh hoạt đức tin của các lớp giáo lý Dự Tòng, Hôn nhân.
* Huấn luyện thường xuyên việc luyện tập các nhân đức nhân bản : thật thà, liêm chính, chịu khó, nết na, trách nhiệm, kỷ luật.
* Luôn luôn nhấn mạnh “đời sống nhân chứng, chiếu tỏa niềm tin” trong mọi sinh hoạt.
* Các hội đoàn, chức việc : phải tiên phong trong việc học hỏi, áp dụng các chương trình giáo lý, huấn đức do giáo phận đề xuất.
 
4. Mục vụ văn hoá – giáo dục truyền thông, xã hội :
- Vận dụng các phương tiện và tài sản hiện có vào các sinh hoạt mục vụ văn hoá mang tính phục vụ và truyền giáo : Cơ sở, mặt bằng, phương tiện thính thị, phương tiện thông tin đại chúng (internet...)
- Triển khai thực hiện các chương trình mục vụ văn hóa của giáo phận.
 
            C/. Quyết tâm biến cộng đoàn giáo xứ thành nơi “chiếu tỏa niềm tin” bằng cách củng cố các hội đoàn, các giới, các gia đình :
 
5. Mục vụ các cộng đoàn giáo khu, các giới , các hội đoàn:
- Tổ chức, kiện toàn đơn vị giáo khu : Tổ chức-điều hành, chọn ngày Bổn mạng, có kế hoạch mục vụ hàng năm tại giáo khu…
- Chú trọng tới sinh hoạt của giới gia trưởng, hiền mẫu.
- Chú trọng cách đặc biệt sinh hoạt giới trẻ :
- Kiện toàn tổ chức và sinh hoạt cho giới Nhà Giáo , giới doanh nhân, giới công nhân viên chức, giới y bác sĩ tại giáo xứ. Tranh thủ sự đóng góp của các Giới nầy trong sinh hoạt mục vụ giáo xứ.
- Kiện toàn và nhân rộng tổ chức hội đoàn Legio Mariae, hội Các Bà Mẹ Công Giáo.
- Thường xuyên có những cuộc giao lưu, huấn luyện cấp liên xứ, giáo hạt, giáo phận cho các giới, các hội đoàn, …
 
6. Mục vụ hôn nhân - gia đình :
- Tích cực giúp các gia đình bất ổn định (về việc nhập cư, về rối hôn phối, về nghèo túng…) hội nhập và sống đạo bình thường.
- Phục hồi và định hướng việc đọc kinh liên gia đình (nhất là các dịp đặc biệt)
- Việc chuẩn bị hôn nhân cho các gia đình trẻ, các đôi bạn đính hôn cần được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả qua chương trình giáo lý thường xuyên và các kế hoạch mục vụ song song.
- Đề nghị các gia đình có kế hoạch truyền giáo cho các gia đình lương dân.
 
            D/. Quyết tâm biến cộng đoàn giáo xứ thành nơi “chiếu tỏa niềm tin” bằng cách cụ thể hóa các chương trình mục vụ mang tính truyền giáo :
 
7. Mục vụ truyền giáo- bác ái:
- Các giáo họ, giáo khu có kế hoạch cụ thể về chương trình mục vụ bác ái : Thống kê các hộ, đối tượng cần trợ giúp (kể cả người lương).
- Mau mắn khi tang chế liệt lào và sẵn sàng hổ trợ những ai gặp cơn quẩn bách, hưởng ứng các phong trào xã hội mang tính bác ái và thăng tiến con người .
 
8. Mục vụ ơn gọi thánh hiến và làm linh mục :
- Cầu nguyện và lưu tâm đến chương trình mục vụ ơn gọi tu trì.
 
9. Mục vụ về quản lý tài sản cộng đoàn :
- Chăm sóc, bảo vệ các công trình nhà thờ, nhà xứ thuộc hai nơi cũ và mới.
- Có phương án tu sửa khuôn viên và các hạng mục khác thuộc hai nhà thờ trong điều kiện khả thi và bắt buộc.
- Đẩy mạnh dự kiến xây dựng nhà thờ cho hai giáo họ Nghĩa Lâm và An Hội.
 
NỘI DUNG 4 :
Mục vụ đại lễ Giáng Sinh 2014
 
            A/. Tiêu chí và quy cách thực hiện
- Theo tinh thần “cộng đoàn giáo xứ “chiếu tỏa niềm tin” và với định hướng “truyền giáo, đi ra”.
- Biến dịp lễ Giáng Sinh thành cuộc “đại gặp gỡ” lương dân, giới Đạo cho mọi người. Giáo xứ là “căn nhà cha mở rộng” đón tiếp mọi người.
- Biến nhà thờ và cộng đoàn giáo xứ thành “địa chỉ thân thương và huynh đệ” có khả năng giới thiệu đức tin Kitô cách sinh động, thuyết phục.
 
B/. Ban điều hành MVGS :
- Đặc trách chỉ đạo tổng quát : Cha chánh xứ
- Trưởng ban thực hiện : Ông CT/HĐCVGX : Anrê Nguyễn Đăng Nghĩa.
- Ban Chuyên trách Mục vụ Giáng Sinh (Gồm liên ban Mục vụ : Phụng vụ, Truyền thông, Văn hóa-nghệ thuật, ca đoàn, biên kịch và đạo diễn Canh Thức ).
 
            C/. Chương trình chuản bị tổng quát
 
1. Mục vụ Phụng Vụ _ Diễn nguyện :
- Phụng vụ trang trọng, hoàn chỉnh. Nếu trời không mưa sẽ cử hành ngoài trời để mọi người có thể tham dự và “cử hành Giáng Sinh” cách thoải mái, dễ dàng.
- Tất cả các chuyên ban liên quan đến Phụng Vụ phải “sắp sẵn” và hoàn chỉnh.
- Chương trình canh thức - Diễn nguyện : Mang nội dung “Truyền giáo, ra đi” : Vùa đẹp về hình thức vừa mang tính thuyết phục về giáo lý Tin Mừng Giáng Sinh. Làm sao khi xem diễn nguyện người ta cảm được cái chất sâu sắc và dễ thương của Đạo Công Giáo qua ý nghĩa Nhập Thể của Chúa Giêsu-Kitô.
 
2. Mục vụ ánh sáng- Âm thanh :
- Đặc trách : TV/HĐCV đặc trách Ban MV Truyền thông : Trưởng : Đảo, phó (kỷ thuật thi công) : Phương, Nhân, (Minh).
- Lên phương án điện và âm thanh phục vụ lễ Giáng Sinh bên trong cũng như bên ngoài.
- Thời điểm bắt tay hành động : Chúa nhật 30 TN (26/10/2014).
 
3. Mục vụ trang trí Giáng Sinh :
 1. Chuẩn bị các thiết bị, dụng cụ : càng sớm càng tốt.
 2. Khởi động chương trình thi công : Chúa Nhật I Mùa Vọng (30/11/2014) và hoàn tất : Chúa Nhật IV MV (21/12/2014)
 3. Chỉ đạo tổng quát : Cha sở. Đặc trách thi công : TV/HĐCV : Anh Nghĩa và các phó chuyên trách : Cư, Xuân, Luân, Thành.
 1. Phương án tổng thể : các hạng mục công trình trang trí Giáng Sinh mang trọng tâm chính : Trình bày mầu nhiệm Giáng Sinh như tâm điểm và được lồng vào các hạng mục về Giáo Hội Công Giáo giáo tại Việt nam và giáo phận Qui nhơn.
 2. Phối trí hạng mục công tác thực hiện :
a/. Trong nhà thờ :
 • Nhà thờ cũ : Cha Dũng + CV/GK 6 (Quang, Khôi)
 • Nhà thờ mới : BTV/HĐVC. Anh Nghĩa.
b/. Ngoài nhà thờ (mới) :
- Khu vực Lễ đài mặt tiền : Chỉ đạo : cha sở. Chuyên trách thi công : Anh Hữu : Gk 3 + Ban trợ táng. (Nếu có : Cty. Quốc Dũng đảm trách sân khấu)
- Khu vực Cánh trái nhà thờ (Trước tượng đài Đức Mẹ) : Thành Bêlem + Các panô về lịch sử Giáo Hội : Gk  2 +  4 + 5) : Anh Cư.
- Khu vực cánh phải nhà thờ (trước tượng đài Giuse) : Hạng mục : Hang đá Bê Lem + các panô về lịch sử cứu rỗi : thi công : Gk 1 + Nghĩa Lâm, An Hội (Xuân đảm trách)
- Khu vực Nhà xứ, công viên nhà xứ : Hạng mục : hang đá 3 . Thi công : Giáo lý viên. (Luân)
- Khu vực cổng phía Đông nhà thờ : hang đá 4 + Quán trọ Bê Lem :  Giới trẻ + Sinh viên. Các Pano Trình bày về giáo xứ Quảng Ngãi.
- Khu vực cổng phía Tây nhà thờ : hang đá 5 + Giáo Phận Qui Nhơn : Các Bà Mẹ, legio Mariae.
- Điện trang trí và thắp sáng : Thi công : (Minh, Đảo +ban Truyền thông (ánh sáng) + Trợ táng)
* Âm thanh : Phương + Nhân (Thầy Ngọc)
 1. Lưu ý : Giáo xứ tổng vệ sinh vào tuần lễ III MV ( Từ 14– 21. 12)
4/. Mục vụ văn hóa – xã hội  mừng lễ :
 1. Một chương trình mục vụ thích hợp cho các giới : Trong tuần lễ Giáng Sinh (Từ 21 – 26.12) (Hội quán Bê-lem do SV đảm trách). Chương trình tặng quà “văn hóa phẩm” cho lương dân (Tập sách Đạo Yêu Thương).
 2. (Dự kiến) Đêm văn nghệ GS vào tối 25.12 : Ban MV giáo lý và văn hóa phối hợp (BTV/HĐCV điều hành).
 
5/. Mục vụ giao lưu mừng Giáng Sinh :
 1. Ngày Thứ Ba 23.12
 2. Đối tượng : những người ngài Kitô giáo (Chính quyền, những nhân sĩ…).
 3. Quy cách : Giới thiệu văn hóa Giáng Sinh – Kitô giáo.
6/. Mục vụ bác ái, truyền giáo dịp Giáng Sinh :
 1. Quà Giáng sinh cho các gia đình, đối tượng cứu trợ, (các bà Mẹ CG)
 2. Quà Giáng Sinh cho thiếu nhi nghèo, vùng sâu, xa (Ban MVHG + MVSV-HS)
7/. Mục vụ động viên các gia đình hỗ trợ chương trình mừng GS.
 1. Chương trình 2.000$ mỗi ngày từ ngày 25/10 – 25/12. (thu đợt 1 vào Chúa Nhật I MV – 30/11 và đợt 2 : CN IV MV – 21/12).
 2. Huy động các nguồn hỗ trợ khác.
8/. Mục vụ trật tự Giáng Sinh.
 1. Chủ nhiệm : PCT 2/HĐCV (Đặc trách nội vụ) : Đảo ; Phó : Hữu, Xứng.
 2. Nhân sự : Ban Trật tự chính của GX (ban Trợ táng) cùng với 5 tình nguyện viên của mỗi GK và 2 giáo họ.
 3. Phương cách thi hành nhiệm vụ : Đồng phục riêng, và mang dấu hiệu riêng.
 4. Họp chuyên ban Trật tự : Tối Chúa Nhật 2 MV.
 
Linh mục Giuse Trương Đình Hiền
CT/HĐMV giáo xứ Quảng Ngãi
Tác giả bài viết: BBT
Nguồn tin: quangngaicatholic
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tìm kiếm chọn lọc