PHƯƠNG ÁN MỤC VỤ HUẤN GIÁO GIÁO XỨ QUẢNG NGÃI

PHƯƠNG ÁN MỤC VỤ HUẤN GIÁO GIÁO XỨ QUẢNG NGÃI
Niên khoá giáo lý 2014-2015 sẽ là một TIẾN TRÌNH HỌC HỎI VÀ TRIỂN KHAI nội dung chính : LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO
PHƯƠNG ÁN MỤC VỤ HUẤN GIÁO GIÁO XỨ QUẢNG NGÃI
NIÊN KHÓA 2014-2015
 
LÊN ĐƯỜNG RAO GIẢNG KHẮP NƠI
(Mc 16,20)
 
~~~000~~~

 
I. ĐỊNH HƯỚNG TỔNG QUÁT : Niên khoá giáo lý 2014-2015 sẽ là một TIẾN TRÌNH HỌC HỎI VÀ TRIỂN KHAI nội dung chính : LÊN ĐƯỜNG TRUYỀN GIÁO
 
 1. Sứ mệnh truyền giáo là ân sủng, ơn gọi xứng hợp và căn tính sâu xa nhất của Hội Thánh :
“Được Thiên Chúa sai đến muôn dân để nên “bí tích cứu độ phổ quát”, Giáo Hội, vì những đòi hỏi căn bản của công giáo tính và vì sứ mệnh của Đấng Sáng Lập, nhất quyết loan báo Phúc Âm cho hết mọi người” (Sắc lệnh Truyền giáo của CĐ Vatican II, Số 1)
 
 1. Mệnh lệnh truyền giáo vẫn tiếp tục là một đòi hỏi cấp bách cho mọi Kitô hữu.
“Ngày nay, vẫn còn nhiều người chưa biết Chúa Giêsu-Kitô. Vì thế, sứ mạng “ad gentes” (đến với muôn dân) vẫn là một đòi hỏi cấp bách, mà tất cả các thành viên của Giáo Hội đều được mời gọi tham gia, bởi vì Giáo Hội, tự bản chất, là truyền giáo: Giáo Hội được nảy sinh “khi đi ra”. (Sứ điệp Truyền Giáo 2014 – Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng của ĐGH Phanxicô)
 
 1. Chiếu tỏa niềm tin là cách sống đạo cụ thể và cốt yếu của người Ki-tô hữu. (Định hướng mục vụ năm 2015 của giáo phận Qui Nhơn)
 
II. TÊN GỌI CỦA NIÊN KHOÁ GIÁO LÝ : Để làm bật nổi trọng tâm trên, tên gọi cũng là chủ đề của niên khoá giáo lý 2014-2015 đó là : LÊN ĐƯỜNG (Theo gợi ý của (Mc 16,20)
“Còn các Tông Đồ thì lên đường rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,20)
 
III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG :
 
1. TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH MỤC VỤ HUẤN GIÁO CHUNG  :
a/. Ban điều hành trực thuộc HĐCV.

 
 1. Trưởng ban MVHGGX (Điều hành tổng quát MVGL trên toàn giáo xứ) : TV/HĐCV : Anh Simon Hoàng Đức Luân.
 2. Các Phó ban đặc trách thường trực các cộng đoàn :
- Họ chính Quảng Ngãi : Cô Mơ                          Cố vấn : Cha phó
- Họ nhánh An Hội : Anh Ngoạt                           Cố vấn : Thầy Ngọc
- Họ nhánh Nghĩa Lâm : Anh Tùng                     Cố vấn : Anh Luân

 
 1. Ủy viên thư ký tổng quát (Đặc trách tư liệu-thiết bị) : Mỹ Linh, Thầy Hoàng
 2. Ủy viên tài chánh-thủ quỷ : Cô Oanh
b/. Ban cố vấn chỉ đạo công tác MVHG trực thuộc Cha Chánh xứ :
 
 1. Cố vấn chỉ đạo tổng quát : Cha Chánh xứ.
 2. Cố vấn chuyên trách sư phạm giáo lý, linh đạo, huấn luyện : Cha phó Carolo B. Nguyễn Phan Huy Dũng, Sr. Thảo
2. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ
a/. Công tác phối trí nhân sự :
- Trưởng Khối Dự tòng - Hôn nhân : Sr. Thảo cố vấn
- Trưởng Khối thiếu nhi (từ mẫu giáo tới lớp 10 PTTH) : Cô Mơ
- Trưởng Khối thanh niên (lớp 11, 12, sinh viên, thanh niên) : Mỹ Linh
 
b/. Phối trí thời lượng :
a/. Giáo lý Dự tòng và hôn nhân-gia đình :(Tiếp tục chương trình của năm 2014)
b/. Giáo lý thiếu nhi và thanh niên : Khai giảng vào Chúa nhật 7/9/2014 và kết thúc vào ngày Chúa Nhật 9/8/2015.
 
c/. Phối trí nội dung giáo lý (thủ bản) : 

 
 1. Thủ bản Dự tòng, Hôn nhân : Theo thủ bản đang dùng.
 2. Thủ bản Thiếu nhi : Theo thủ bản mới của GPQN và các thủ bản khác đã dùng.
 3. Lớp học sinh cấp III, thanh niên, sinh viên (10,11,12) : Chương trình giáo lý Vào Đời…
Lưu ý : Dựa vào “khung nội dung chính” của các thủ bản trên, các GLV có thể vận dụng thêm các thủ bản giáo lý khác thích hợp và có hiệu quả sư phạm, nhất là các tư liệu của chương trình Năm Thánh Giáo Phận và Sách Giáo Lý Chung của Hội Thánh.
 
d/. Kế hoạch hỗ trợ MVHG :

 
 1. Dành riêng 2 ngày thiện nguyện quyên góp : Ngày Khai giảng và Bế giảng của niên khóa giáo lý mới (Chúa Nhật 7/9/14 và CN 6/8/15).
 2. Lệ phí giáo lý hàng năm cho mỗi hộ gia đình (Có hay không có học viên gl) : 20.000 $. Lệ phí giáo lý sẽ do Chức việc giáo khu nhận hoặc do chính đại diện hộ gia đình nộp cho ban tài chánh MVHG. Chương trình lệ phí được thực hiện vào dịp đầu niên khóa giáo lý.
 
B/. CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG TẠI NHÀ THỜ QUẢNG NGÃI
 
GIÁO LÝ DỰ TÒNG

 
 1. Thời gian thực hiện : Khoá II (2014) : Từ tháng 6 đến tháng 11/2014 ; Khoá I (2015) : Từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2015. Khóa II (2015) Từ tháng 6/2015 – 12/2015). Học vào các tối trong tuần (Sau thánh lễ chiều, tại nhà thờ mới)
 2. Liên hệ : Cha chánh xứ (0914.038038). Sr. Thảo (0906644670)
 
GIÁO LÝ HÔN NHÂN

 
 1. Thời gian thực hiện : Song song với thời khóa biểu của lớp GLDT. Học vào các tối thứ 4 và thứ 5 sau thánh lễ chiều.
 2. Liên lạc : Sr. Thảo : (0906644670)
 
GIÁO LÝ THIẾU NHI (TỪ MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 9)

 
 1. Thời gian học : Học kỳ 1 : Từ tháng 9/2014 - tháng 1/2015 ; Học kỳ 2 : từ tháng 02- tháng 8/2015. Học sau thánh lễ Sáng Chúa nhật từ 8.30 đến 10.30
 2. Liên lạc và giảng huấn : Ban giáo lý viên thiếu nhi.
 
GIÁO LÝ THANH THIẾU NIÊN (TỪ LỚP 10 TRỞ LÊN)

 
 1. Thời gian học : Như GL thiếu nhi.
 2. Liên lạc và giảng huấn : Ban giáo lý viên thiếu nhi.
 
C/. CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG TẠI AN HỘI VÀ NGHĨA LÂM
 

 
 1. Tại An Hội : Tập trung sinh hoạt tại nhà thờ Quảng Ngãi.
 2. Tại Nghĩa Lâm : Tập trung sinh hoạt tại tư gia ở Nghĩa Lâm vào chiều Chúa Nhật.
 3. Liên lạc và và giảng huấn : Anh Tùng và anh Luân.
 
IV. CÁC TRỌNG ĐIỂM MV CỦA NIÊN KHOÁ GL 2014-2015:
 
- Hai Đại lễ : Giáng Sinh 2014 và Phục sinh 2015
- Một số lễ đặc biệt :
- Thánh Tâm Bổn mạng Nhà thờ giáo xứ Quảng Ngãi (6/2015).
- Đức Mẹ Về Trời : Bổn mạng cộng đoàn giáo họ An Hội (15/8/2015)
- Chúa Thăng Thiên: Bổn mạng cộng đoàn giáo họ Nghĩa Lâm (5/2015)
- Các ngày Bổn mạng của các hội đoàn, giới…
- Lễ Á Thánh Anrê Phú Yên : Bổn mạng Giáo lý viên (26/7)
- Lễ thánh Monica (27/8) : Bổn mạng giới hiền mẫu.
- 15/7 : Lễ Thánh Tử đạo Anrê Kim Thông : Bổn mạng HĐCV.
- Các Thánh Tử Đạo Viêt Nam (24/11) : Bổn mạng giới trẻ.
- Lễ Truyền Tin : Bôn mạng giới SVCG.
- Các ngày lễ Bổn mạng của các ca đoàn.
- Một số lễ hội truyền thống liên quan đến mục vụ huấn giáo :
- Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6)
- Tết Nguyên đán Ất Mùi.
- Tết Trung thu.
- Một số sinh hoạt đặc biệt có nội dung chuyên đề giáo lý :
- Các kỳ thi sơ kết học kỳ, tổng kết cuối năm.
- Dịp Các em Xưng tội-Rước lễ lần đầu.
- Một số đại lễ thuộc chương trình mục vụ của Giáo Hội Việt Nam và giáo phận Qui Nhơn :
 
V. GIÁO LÝ VÀ CÁC SINH HOẠT MỤC VỤ KHÁC :
 
- Huấn giáo và phụng vụ : Giáo lý hướng về phụng vụ, hoà hợp với nhịp sinh hoạt phụng vụ của Dân Chúa. Đặc biệt, chương trình sinh hoạt giáo lý thiếu nhi ngày Chúa Nhật sẽ triển khai liền sau Thánh lễ để múc nguồn sinh lực từ chính Thánh lễ. Các giờ giáo lý luôn có chủ đích giúp sống mầu nhiệm Phụng vụ đang được Giáo Hội cử hành và áp dụng cụ thể qua các trách nhiệm phụng vụ được giao thực hiện.
            Chính vì thế, các giáo lý viên cần chuẩn bị các học viên tham dự Thánh Lễ cách sinh động và siêng năng. Ngày Chúa Nhật, những em nào được tham gia vào các chức năng Phụng Vụ như ca đoàn, đọc Lời Chúa, dâng lễ vật…phải được chuẩn bị nghiêm túc. Cần động viên các em tham dự thánh lễ ngày thường, năng lãnh bí tích Giải Tội…
- Huấn giáo và Truyền giáo : Giáo lý luôn đặt chủ đích huấn luyện đời sống chứng tá, khơi lên nhiệt tâm truyền giáo. Đặc biệt, đào sâu học hỏi và áp dụng các định hướng mục vụ được giáo phận triển khai trong năm CHIỂU TỎA NIỀM TIN hướng đến dịp kỷ niệm truyền giáo Nước Mặn 2018.
- Huấn giáo và việc xây dựng Giáo Hội : giáo lý giúp các học viên ý thức “tham gia”, hiệp thông trong đời sống cộng đoàn và luôn sẵn sàng góp tay chung sức trong các công tác xây dựng giáo xứ. Cần hướng dẫn các em thực hiện các công tác làm đẹp nhà Chúa, giữ gìn nhà thờ, nhà xứ luôn xanh sạch đẹp, bảo quản môi trường và vật dụng của nhà thờ, giáo xứ…
- Huấn giáo và văn hoá : Qua giáo lý huấn luyện đời sống nhân bản toàn diện, nâng cao văn hoá, thăng tiến bản thân và cộng đoàn. Đặc biệt, động viên các học viên tiếp tục tham gia chương trình “Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn" và các loại hình sinh hoạt văn hóa khác trong giáo xứ, giáo hạt và giáo phận.
- Huấn giáo và ơn gọi chủng sinh tu sĩ : Qua môi trường giáo lý, phát hiện, nuôi dưỡng, đào tạo ơn gọi chủng sinh, tu sĩ. Đăng ký các em muốn dấn thân đi tu vào nhóm dự tu giáo xứ.
- Huấn giáo và sinh hoạt các hội đoàn : Giáo lý giúp cho sinh hoạt hội đoàn sâu sắc hơn ; qua hội đoàn, giáo lý được thể hiện cụ thể. Áp dụng các phương pháp của các hội đoàn và hướng các học viên tham gia các hội đoàn tông đồ như Legio Mariae (Junior), Ban Giúp lễ, Bảo vệ sự sống, GLV, ca đoàn....
 
VI. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN GIÁO LÝ VIÊN
 

 
 1. Chuẩn bị các khóa đào tạo sư phạm giáo lý, bồi dưỡng chuyên đề huấn giáo cho các glv.
 2. Các khóa tĩnh tâm, linh thao dành cho các GLV.
 3. Hằng tuần, cố gắng gặp gỡ, trao đổi, giúp nhau dọn giáo án cho chương trình hàng tuần.
 
VII. TRIỄN KHAI VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN  :
 

 
 1. Phương án sẽ được triển khai cho toàn thể cộng đồng giáo xứ, đặc biệt trong hội đồng mục vụ, hội đồng chức việc, ban mục vụ huấn giáo vào trước và trong ngày Khai giảng.
 2. Việc triển khai và thực hiện sẽ có những điều chỉnh hợp lý cho phù hợp với điều kiện cụ thể.
 3. Các thành viên Hội đồng mục vụ, chức việc, các chủng sinh và tu sĩ liên hệ mục vụ, các người đặc trách huấn giáo, các giáo lý viên, linh hoạt viên chuyên trách cần nắm bắt các nội dung của phương án để áp dụng đúng đắn.
 
Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2014
LM Chánh xứ Quảng Ngãi
 
Giuse Trương Đình Hiền
 
~~~000~~~
 
KINH CỦA GIÁO LÝ VIÊN
 
Lạy Chúa Giêsu là Chúa và là Thầy chúng con /Chúa đã đến để mạc khải cho chúng con mầu nhiệm Nước Trời / và đã thương cho chúng con được dự phần vào sứ mạng rao giảng các mầu nhiệm ấy./ Xin Chúa thương ban cho chúng con / và cho các anh chị em giáo lý viên / Thánh Thần, Tình yêu và Chân lý / để chúng con luôn kết hiệp với Chúa / và được Chúa dạy dỗ./ Xin cho chúng con biết can đảm dạy điều chúng con tin / và quảng đại thực hành điều chúng con dạy./  Xin ban cho chúng con ánh sáng và tình yêu / để chúng con trình bày Lời Chúa thật sáng sủa và sống động / Xin cho chúng con biết quan tâm tới từng học viên mà Chúa đã trao phó cho chúng con/ để chúng con luôn biết yêu thương, cầu nguyện và đưa họ đến với Chúa./ Xin Chúa cũng mở rộng lòng các học viên của chúng con/ để họ ra sức học hiểu Lời Chúa và biết đem ra thực hành. / Xin Chúa cũng thương đến gia đình họ / làm sao cho cha mẹ, biết quí trọng và lo lắng cho phần rỗi của mình và của con cái / biết thúc đẩy mọi người trong gia đình đến với Chúa/  và sống gắn bó với Chúa luôn/. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho công việc huấn giáo của chúng con. Amen.
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
LỄ KHAI GIẢNG NIÊN KHOÁ GIÁO LÝ 2014 –2015 GIÁO XỨ QUẢNG NGÃI
CHÚA NHẬT 7.9.2014
*********  
 

 
 1. 6.30: TẬP TRUNG (Tại tiền đường nhà thờ mới hoặc trong nhà thờ)
 1. 7.00: KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG
- GIỚI THIỆU THAM DỰ VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
- MÚA ĐỒNG DIỄN CHÀO MỪNG.
- KINH KHAI MẠC : CHA SỞ
- CHA SỞ TUYÊN BỐ KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA GIÁO LÝ 2014-2015
- CHA SỞ ĐÁNH TRỐNG KHAI GIẢNG.
- CÔNG BỐ “PHƯƠNG ÁN MVHG NK 2014-2015” (SỐ I, II, III,) (TB/MVHG : LUÂN)
- BĂNG REO VÀ BÀI HÁT CHỦ ĐỀ : LÊN ĐƯỜNG

 
 • Băng reo :
XƯỚNG : SỨ MỆNH CỦA TÔI
ĐÁP : LÊN ĐƯỜNG
XƯỚNG : ƠN GỌI CỦA TÔI
ĐÁP : LÊN ĐƯỜNG
XƯỚNG : ĐÁP TRẢ CỦA TÔI
ĐÁP : LOAN BÁO TIN MỪNG
 

 
 • Hát bài chủ đề LÊN ĐƯỜNG (Thánh ca Tổng Hợp 179)
 
- CÔNG BỐ “PHƯƠNG ÁN MVHG NK 2014-2015” (SỐ IV, V) : Cô Sâm)
- GIÁO LÝ VIÊN ĐỌC LỜI CAM KẾT
- GIÁO LÝ SINH TUYÊN HỨA
- CỘNG ĐOÀN HÁT BÀI CA TẠ ƠN : CHÚNG CON XIN TẠ ƠN
 

 
 1. 8.00: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN (NĂM A)
_______________________   
 
ĐỂ THỰC HIỆN
 

 
 1. DẪN CHƯƠNG TRÌNH : OANH, THUẬN
 2. CA ĐOÀN : THIẾU NHI
 3. THÁNH CA TRONG THÁNH LỄ : HÁT CỘNG ĐỒNG
 4. ĐỘC VIÊN : HỌC VIÊN THIẾU NHI CÁC LỚP 6,7,8.
 5. DÂNG LỄ : THIẾU NHI
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tác giả bài viết: TĐH

Nguồn tin: quangngaicatholic