HẠT QUẢNG NGÃI TĨNH TÂM THÁNG 10/2017

Sáng nay, Thứ Năm ngày 12.10.2017 - Các Linh Mục trong địa bàn Hạt Quảng Ngãi về tĩnh tâm tháng 10 tại Giáo xứ Bình Hải. Là một xứ nhỏ nằm trong vùng ven biển của huyện Bình Sơn, Giáo xứ Bình Hải vừa được chính quyền công nhận lên giáo xứ và đó cũng là một niềm vui mà Cha Quản Hạt thông báo cho quí cha trước khi khai mạc buổi tĩnh tâm tháng 10 này.

HẠT QUẢNG NGÃI TĨNH TÂM THÁNG 10/2017

 

Sáng nay, Thứ Năm ngày 12.10.2017 - Các Linh Mục trong địa bàn Hạt Quảng Ngãi về tĩnh tâm tháng 10 tại Giáo xứ Bình Hải. Là một xứ nhỏ nằm trong vùng ven biển của huyện Bình Sơn, Giáo xứ Bình Hải vừa được chính quyền công nhận lên giáo xứ và đó cũng là một niềm vui mà Cha Quản Hạt thông báo cho quí cha trước khi khai mạc buổi tĩnh tâm tháng 10 này. Buổi tĩnh tâm hạt vẫn như thường lệ được bắt đầu bằng các việc đạo đức thiêng liêng: lần chuỗi Mân Côi, Học hỏi, hội thảo mục vụ đề tài: “So với hoàn cảnh bị bách hại của thời đại cha ông, đời sống đức tin của chúng ta hôm nay được thuận lợi và bị những thách đố nào?”. Cha Quản hạt thông báo các sinh hoạt trong Giáo Phận và Giáo hạt. Sau đó, quí cha xét mình xưng tội và Thánh lễ đồng tế cùng với bà con giáo dân Bình Hải. Kết thúc buổi tĩnh tâm là bữa cơm trưa huynh đệ, tại Nhà Xứ Bình Hải.

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi tĩnh tâm quí cha hạt Quảng Ngãi tháng 10/2017.

                                                       


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Bình Hải

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Bình Hải

Nguồn tin: quangngaicatholic