CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ THÁNH TÂM 2016 KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHA THỜ MỚI – BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC LỄ TRẠM NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT Giáo xứ Quảng ngãi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ THÁNH TÂM 2016 KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHA THỜ MỚI – BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC LỄ TRẠM NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT Giáo xứ Quảng ngãi
Ban Truyền Thông giáo xứ Quảng Ngãi thông báo : CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ THÁNH TÂM 2016 KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHA THỜ MỚI – BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC LỄ TRẠM NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT Giáo xứ Quảng ngãi Từ ngày 02-03/6/2016
CHƯƠNG TRÌNH  ĐẠI LỄ THÁNH TÂM 2016
KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHA THỜ MỚI – BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC
LỄ TRẠM NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Giáo xứ Quảng ngãi
________ 
 
A/. CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT :
 
1. CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THỨ NĂM (2/6/2016) :
 
v    13.00         : Trại giới trẻ hành hương Năm Thánh (Ban điều hành trại đặc trách)
v    18.00         : Chuông báo. Chuẩn bị Phụng Vụ
v    18.30         : Thánh lễ. Cầu cho công cuộc truyền giáo tại Quảng Ngãi.
                        - Đặc trách Phụng Vụ : Giới trẻ tham dự trại
                        - Chủ tế : Cha sở.
v    19.30         : Diễn nguyện :  HÀNH HƯƠNG TRỞ VỀ VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT
              - Chuẩn bị sân khấu, lễ đài, âm thanh, ánh sáng : ban Truyền thông,văn hóa, kỷ thuật.
              - Dẫn chương trình : Mỹ Lệ….
              - Thực hiện nội dung : các đơn vị giáo xứ.
- Trật tự, dịch vụ linh tinh : ban BTV/BTT/CBM
 
v    20.30  : Nghi thức sám hối chung – Giải tội – Đàng thánh giá (Ban điều hành trại)
 
2. CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THỨ SÁU (3/6/2016) :
 
v    07.30 : Chuông báo. Tập trung. (Có giải tội)
v    08.00 : Đón tiếp Đức Cha giáo phận (Từ cửa chính. Trại sinh làm hàng rào danh dự….)
v    08.30 : Chuẩn bị Phụng Vụ (Tập hát cộng đồng)
v    Phối trí công tác Phụng vụ :
v    Đọc dẫn lễ  (Cha Phục)
v    Ca đoàn tổng hợp (Bích Sơn)
                        Rước đoàn đồng tế : Thứ tự : Bình hương – Thánh Giá đèn hầu –Sách Phúc Âm (Cha phó) - ban dâng lễ - Đoàn Thêm Sức – Quí cha đồng tế - Chủ tế (Đức Cha). Giúp lễ -
v    Ban đọc Sách Thánh  (3 : 1 giáo dân Q.Ngãi, 1 trại sinh : 1 thiếu nhi Thêm Sức)
v    Cử hành Bí Tích Thêm Sức : (Theo nghi thức. Có thắp nến khi tuyên xưng đức tin và khi lãnh bí tích).
v    Lời nguyện giáo dân : 5 em Thêm Sức : Đứng trước cung thánh.
v    Dâng lễ : Các em Thêm sức (Cđ Mai Trinh phụ trách).
v    Sau Lời nguyện hiệp lễ : Bài cám ơn giáo hạt và giáo xứ (Cha sở) - Đại diện thiếu nhi Thêm Sức.– Tặng quà cho Đức Cha.
v    Phép lành kế thúc thánh lễ.
 
 
3. NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CỬ HÀNH THÁNH LỄ :
 
v    Ban Truyền thông hoàn chỉnh hệ thống âm thanh, Ban khánh tiết (văn hóa) đặc trách trang trí…
v    Ca đoàn tổng hợp : Phối hợp với các ca đoàn giáo xứ bạn tập hát.
v    Ban GLV + Cđ Mai Trinh: Đặc trách thiếu nhi Thêm Sức và những việc liên quan.
v    Tổng vệ sinh nhà thờ trong ngoài : Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm (31/5, 1-2/6)
v    Phối trí không gian và chỗ ngồi cho giáo dân (Tối thứ Năm)
v    Giáo dân dự lễ : Trật tự, đúng nơi. (Ban Trợ táng giữ trật tự và hướng dẫn)
 
B/. MỤC VỤ SINH HOẠT NGOÀI THÁNH LỄ :
 
3. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN SAU THÁNH LỄ
v    Thành phần tham dự : Đức Cha, Quý cha trong giáo hạt, đại diện các giáo xứ bạn, đại diện các hộ gia đình trong toàn giáo xứ (kể cả An Hội và Nghĩa Lâm) – Các Ban ngành trong giáo xứ : ban Chức Việc, Giáo lý viên, Trợ Táng, các ca đoàn, Ban giúp lễ, Ban Truyền thông, Hội các bà mẹ Sinh viên CG (tiếp tân), Các em Thêm Sức….
v    Thời điểm và địa điểm : Liền sau thánh lễ và tại hội trường giáo xứ.
v    13.00 : Kết thúc chương trình.
 
4. NHỮNG CHUẨN BỊ :
v    Tổng kết tài chánh
v    Hoàn chỉnh các hạng mục liên quan tới mặt bằng, khuôn viên, trang trí, thiết bị phục vụ trại.
v    Ca đoàn tập hát, thiếu nhi (Thêm Sức) tập dâng lễ, thanh niên tập diễn nguyện : nỗ lực tập luyện cho hoàn chỉnh.
v    Những chuẩn bị dành cho các em Thêm Sức : Hồ sơ bí tích, đồng phục, chi phí liên quan…
v    Ban ẩm thực chuẩn bị công tác nấu ăn.
 
C/. NHỮNG LƯU Ý
 
1. Tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đoàn.
2. Tích cực sống tinh thần Năm Thánh Lòng thương xót.
 
Cha Chánh xứ thông báo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: BTT/GXQN

Nguồn tin: quangngaicatholic