TAM NHẬT VƯỢT QUA TẠI GIÁO HỌ BA TƠ, GIÁO XỨ BÀU GỐC

Lần đầu tiên tại Giáo họ Ba Tơ cử hành Tam Nhật Thánh. Vào 6 giờ 30 thánh lễ tiệc ly, tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, chức linh mục, nghi thức rửa chân. Sau thánh lễ Chầu Mình Thánh Chúa một giờ.
TAM NHẬT VƯỢT QUA TẠI GIÁO HỌ BA TƠ, GIÁO XỨ BÀU GỐC

Lần đầu tiên tại Giáo họ Ba Tơ cử hành Tam Nhật Thánh.
Vào 6 giờ 30 thánh lễ tiệc ly, tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể, chức linh mục, nghi thức rửa chân. Sau thánh lễ Chầu Mình Thánh Chúa một giờ.

Tiếp đến 16 giờ 00 chiều ngày thứ 6 tuần thánh. Cha đặc trách cử hành buổi đi đàng thánh giá trọng thể và tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Với việc suy niệm các chặng đàng, nhằm ôn lại sự đau khổ của Chúa và dịp để gia tăng lòng tin và lòng đạo đức của người tín hữu.

Thứ 7 vào lúc 19 giờ 30 cử hành đêm vọng mừng Chúa sống lại.
Các ngày thánh được diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tác giả bài viết: Giáo họ Ba Tơ       


Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: quangngaicatholic